Styrelsen

Ängsviks Vägförening har följande styrelse och kontaktuppgifter:

Ordförande: Håkan Karlsson, karlsson_broms@hotmail.com

Tel: 070-211 01 47

Sekreterare: Fredrik Johansson, fredrik.berra.johansson@telia.com

Tel: 073-714 00 00

Ledamot: 

Ledamot: Christian Forslin, christian_forslin@hotmail.com

Ledamot: Pasi Ahlholm, pasi.ahlholm@hotmail.com

Suppleanter är Tomas Samuelsson och Mikael Boström.

Tillbaka