Stadgar

Klicka på texten för att öppna föreningens stadgar i PDF format.

https://angsviksvf.se/wp-content/uploads/2020/03/Ängsviks-Vägförening-Stadgar.pdf

Tillbaka